top of page

mr jill verstegen

jill verstegen begon haar samenwerking met anique slijters en ronald van der horst in 2006. in 2011 is zij cum laude afgestudeerd in het straf- en strafprocesrecht aan de erasmus universiteit rotterdam.  

al tijdens haar studie verleende jill verstegen pro deo rechtsbijstand aan burgers in conflict met politie en justitie. sinds haar afstuderen werkt zij als strafrechtadvocaat. Zij is lid van de nederlandse vereniging van strafrechtadvocaten (nvsa) en als strafrechtspecialist ingeschreven in het rechtsgebiedenregister.


<<

bottom of page